1. Horeca King zorgt voor een wijze van vervoer/verzending die geschikt is voor de Producten. De Producten worden indien mogelijk vervoerd tot aan de eerste deur van het gebouw van de Klant, waarmee het vervoer is geëindigd. Indien de Klant wenst dat de Producten door Horeca King naar binnen worden gebracht, gebeurt dat voor risico van de Klant.
2. Schade aan de Producten die is ontstaan tijdens het vervoer/de verzending, komt voor rekening en risico van Horeca King. Schade aan de Producten die nadien is ontstaan, komt voor rekening en risico van de Klant.
3. Als de Klant een andere dan de door Horeca King bepaalde wijze van vervoer/verzending van de Producten wenst, komen de risico’s en eventuele extra kosten daarvan voor rekening van de Klant.
4. Horeca King mag een bestelling in delen (laten) vervoeren/verzenden.