1. Bestellingen dienen via de bestelprocedure op de website van Horeca King (www.horecaking.nl) of Schriftelijk te worden gedaan. De Klant dient zich te registreren – zijnde het waarheidsgetrouw verstrekken van zijn/haar actuele (rechts)persoonsgegevens aan Horeca King – om de Producten te kunnen bestellen. De Klant dient een sterk wachtwoord voor zijn/haar account te gebruiken. De Klant dient dat wachtwoord nooit aan anderen af te geven. De Klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van zijn/haar account (bijvoorbeeld in de vorm van bestellingen van derden via dat account).
2. Indien een bestelling niet (geheel) door Horeca King kan worden geaccepteerd, zal Horeca King een alternatief aanbod doen.
3. Horeca King behoudt zich het recht voor om een bestelling Schriftelijk en zonder opgaaf van reden te weigeren.