De wederpartij heeft gedurende 3 dagen na ontvangst van het goed het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring. In dat geval dient de wederpartij de goederen ongeopend en ongebruikt ten spoedigste, uiterlijk 14 dagen na aflevering, en voor eigen rekening aan Horeca King retour te zenden. Horeca King zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde terug storten. Het bedrag wordt belast met crediteringskosten (retourskosten) en eventuele gemaakte vrachtkosten. Houd u rekening mee dat speciaal bestelde producten (goederen) niet retour genomen kunnen worden. Horeca King bepaald zelf wanneer een product een speciaal is of niet.